субота, 18 квітня 2020 р.

хім перук 1к тести


Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

                                                          Перший рівень
1. Вкажіть групу елементів, які входять до складу побічної підгрупи VI групи:
      а) S, O, Ne          б) O, S, Se         в) Po, Te, O       г) Cr, Mo, W      д) Ba, Ca, Sr 

2. Вкажіть елемент, розташований у побічній підгрупі ІІІ групи та в 4 періоді:
      а) Скандій          б) Галій             в) Алюміній     г) Силіцій          д) Цирконій

3. Вкажіть, як змінюються металічні властивості елементів у ряду LiNaKRb:  
      а) не змінюються
      б) посилюються
      в) послаблюються
      г) спочатку посилюються, а потім послаблюються
      д) спочатку послаблюються, а потім посилюються

4. Вкажіть елемент 2 періоду, що виявляє найсильніші металічні властивості:
     а) Берилій           б) Літій             в) Нітроген      г) Флуор           д) Бор

5. Вкажіть період, у якому розташована родина лантаноїдів:
     а) 4                       б) 5                   в) 6                   г) 7                    д) 2

6. Вкажіть періоди, які складаються із двох рядів хімічних елементів:
     а) 3 і 4                  б) 4 і 2              в) 4, 5 і 6          г) 1, 2 і 3          д) 2 і 3

7. Вкажіть елемент, який утворює оксид з вищою валентністю VII:
     а) Літій                б) Силіцій        в) Селен           г) Йод              д) Хром

8. Вкажіть кількість елементів, що належать до родини платинових:
     а) 3                       б) 8                   в) 6                   г) 14                 д)10

9. Вкажіть період, у якому розташована родина актиноїдів:
     а) 4                       б) 5                   в) 6                   г) 7                   д) 2

10. Вкажіть елементи, які належать до родини Феруму:
        а) Zn, Cu, Fe        б) Co, Ni, Fe     в) Au, Cu, Fe   г) Ag, Hg, Fe   д) Fe, Ar, Rr

11. Вкажіть періоди, у яких розташована родина платинових металів:
        а) 5 і 3                  б) 4 і 3               в) 7 і 6             г) 6 і 5              д) 2 і 4

12. Вкажіть групу елементів, які входять до складу побічної підгрупи ІІ групи:
        а) Be, Mg, Ca, Sr, Ba       б) Zn, Cd, Hg      в) Sr, Ba, Ra      г) Zn, Ba, Ra, Sr
        д) Ca, Zn, Cd

13. Вкажіть, як змінюються неметалічні властивості елементів у ряду FCl   
        BrI:
        а) посилюються
        б) спочатку послаблюються, а потім посилюються
        в) послаблюються
       г) не змінюються
       д) спочатку посилюються, а потім послаблюються

14. Вкажіть елементи, які входять до складу родини лантаноїдів:
        а) Ce, Pm, Sm        б) Bi, Ba, Ho       в) Os, Tc, Kr      г) Br, At, W    д) Pa, Np, Cr  

15. Вкажіть елементи, які входять до побічної підгрупи VII групи періодичної   
        системи:
     а) Br, I, F      б) F, Ce, Br      в) Sc, Cd, Hg      г) Mn, Tc, Re      д) Mn, Br, F

16. Вкажіть елементи, які входять до головної підгрупи VII групи періодичної
        системи:
     а) Br, Mn, Te          б) Mn, Tc, Re         в) Br, Cl, F       г) F, At, Re      д) Cl, F, Tc

17. Вкажіть елемент 2 періоду, який виявляє найсильніші неметалічні
        властивості:
     а) Li                        б) Ne                       в) F                   г) С                 д) N

18. Вкажіть, як змінюються металічні властивості елементів у ряду LiBeB
        C:
         а) не змінюються
         б) послаблюються
         в) посилюються
         г) спочатку послаблюються, а потім посилюються
         д) спочатку посилюються, а потім послаблюються

19. Вкажіть елемент, розташований у 4 періоді, у побічній підгрупі ІV групи:
        а) Титан            б) Германій           в) Силіцій        г) Цирконій        д) Талій

20. Вкажіть групу, у якій хімічні елементи розташовані в порядку зростання    
        електронегативності:
        а) O, N, C, B         б) C, Si, Ge, Sn       в) Al, Si, P, S       г) Si, Al, Ng, Na            
        д) Se, S, Te, O

21. Вкажіть групу, яка містить лише лужні та лужно-земельні металічні     
        елементи:
        а) Cu, Na, Mg    б) Be, Mg, Ca     в) Na, Rb, Ba       г) Fe, Na,Ca                            
        д) Mg, K, Be

22. Вкажіть елемент третього періоду, який найсильніше виявляє металічні  
        властивості:
        а) Al                б) Na                 в) Mg              г) Ar                   д) S

23. Вкажіть, як змінюються металічні властивості елементів у ряду BeMg -   
        CaSr:
        а) не змінюються                б) посилюються                     в) послаблюються
        г) спочатку посилюються, а потім послаблюються
        д) спочатку послаблюються, а потім посилюються
24. У межах періоду збільшення порядкового номера елемента  
        супроводжується:
        а) збільшенням атомного радіуса та зменшенням електронегативності;
        б) зменшенням атомного радіуса та зменшенням електронегативності ;
        в) збільшенням атомного радіуса та збільшенням електронегативності;
        г) зменшенням атомного радіуса та збільшенням електронегативності;

Другий рівень
4.60 Елемент Е утворює вищий оксид складу Е2О5, а також відповідну кислоту.  
        Вкажіть формулу цієї кислоти:
        а) Н3ЕО3               б) НЕО4             в) Н2ЕО4          г) Н3ЕО4            д) НЕО4

4.61 Елемент Е утворює легку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е. Вкажіть  
        формулу кислоти, яку утворює цей елемент:
        а) НЕО4                          б) Н2ЕО4                  в) Н3ЕО3                г) Н3ЕО4                  д) НЕО3

4.62 Вкажіть формулу бінарної сполуки, утвореної елементом А (ІІІ група) та
        елементом В (VII група):
        а) АВ                     б) А2В3                       в) А2В             г) АВ3                д) АВ2

4.63 Вкажіть положення елемента в періодичній системі за його електроною
        формулою …3s23p63d24s2:
        а) четвертий період, ІІ група, побічна підгрупа
        б) четвертий період, ІV група, головна підгрупа
        в) четвертий період, ІV група, головна підгрупа
        г) третій період, ІV група, головна підгрупа
        д) третій період, ІV група, побічна підгрупа

4.64 Вкажіть формулу бінарної сполуки, утвореної елементом А (ІV група) та
        елементом В (VI група):
        а) ВА2               б) АВ2                    в) ВА3                     г) А3В2                   д) АВ

4.65 Вкажіть формулу сполуки Сульфуру із Селеном:
        а) SSe2               б) Se3S2           в) Se2S           г) SeS3                  д) SeS4

4.66 Вкажіть положення елемента в періодичній системі за його електронною
        формулою …4s24p4:
         а) четвертий період, ІV група, головна підгрупа;
         б) шостий період, ІV група, головна підгрупа;
         в) четвертий період, VI група, головна підгрупа;
         г) другий період, ІV група, побічна підгрупа;
         д) третій період, VI група, головна підгрупа.

4.67 Елемент Е третього періоду утворює вищий оксид складу ЕО2. Вкажіть
        формулу леткої сполуки з Гідрогеном елемента Е:
        а) СН4               б) SiH4                    в) Н2S            г) РН2                д) НСІ


4.89 Встановіть послідовність характеристик Фосфору: формула вищого оксиду →
        формула гідроксиду з вищим ступенем окиснення → формула леткої   
        сполуки з   Гідрогеном  → формула магній фосфіду → формула магній    
        ортофосфату.
        а) РН3                       б) Н3РО4              в) Р2О5                    г) Мg3Р2                  д) Mg3(PO4)2

4.90 Встановіть послідовність зростання радіуса атома елементів:
        а) Si                  б) Мg                   в) Al                 г) Na                 д) S

4.91 Встановіть послідовність зменшення атомного радіуса елементів:
        а) Rb                 б) Li                     в) К                  г) Na                д) Fr

4.92 Встановіть послідовність збільшення електронегативності елементів:
        а) Арсен           б) Фосфор           в) Стибій         г) Нітроген        д) Бісмут

4.93 Встановіть послідовність зменшення енергії іонізації:
        а) Стронцій      б) Магній            в) Барій            г) Кальцій         д) Берилій

4.94 Встановіть послідовність зменшення неметалічних властивостей елементів
        за електронними конфігураціями їхніх атомів:
        а) 1s22s22p1          б) 1s22s22p5          в) 1s22s22p3       г) 1s22s22p2           д) 1s22s2

4.95 Встановіть послідовність зростання електронегативності елементів:
        а) Телур           б) Оксиген           в) Селен           г) Сульфур       д) Полоній

4.96 Вкажіть електронну конфігурацію хімічно найбільш активного металічного
        елемента:
        а) 1s22s22p63s22p1                 б) 1s22s22p63s2             в) 1s22s22p63s23p64s2
             г) 1s22s22p63s23p63d104s2              д) 1s22s1

4.97 Вкажіть групу формул сполук, які утворює елемент Е, розміщений у
        головній підгрупі ІV групи третього періоду періодичної таблиці:
        а) НЕ, Е2О3, Н2ЕО3,       б) ЕН32О53ЕО4               в) Н2Е, ЕО3, Н2ЕО4
        г) ЕН4, ЕО2, Н2ЕО3        д) ЕН, Е2О, ЕОН

4.98 Вкажіть групу, яка містить символи елементів лише побічної підгрупи
        періодичної таблиці:
        а) Al, Mg, Na            б) Mn, Cr, Zn            в) Sr, Cd, Zn            г) Cl, Br, F
        д) Cu, Cs, Rb

4.99 Встановіть послідовність зростання окисних властивостей елементів за
        електронними конфігураціями їхніх атомів:
        а) 1s22s22p2              б) 1s22s22p4               в) 1s22s2                     г) 1s22s22p3          
        д) 1s22s22p5

4.100 Вкажіть пару формул  сполук, які утворює хімічний елемент Е з    
          протонним числом 16:
   а) ЕО2, Н2ЕО3    б) Е2О53ЕО4    в) Е2О3,Е(ОН)3     г) Е2О7, НЕО4       д) ЕО32ЕО4
                       

Хімічний звязок

5.14 Вкажіть, на які йони перетворюються атоми Нітрогену під час взаємодії з  
        атомами Рубідію:
        а) N                     б) N3-                в) N2+               г) N3+              д) N2-

5.15 Вкажіть число спільних електронних пар у молекулі, електронна формула
        якої  СlSCl :
       а) 3                       б) 4                  в) 9                  г) 2                  д) 10

5.16 Атом, перетворюючись на аніон, прагне добувати зовнішній електронний
        шар до …
        а) шести електронів             б) десяти електронів             в) восьми електронів
        г) чотирнадцяти електронів           д) дванадцяти електронів

5.17 Вкажіть тип зв’язку між атомами в молекулі СН4:
        а) йонний          б) полярний ковалентний            в) неполярний ковалентний
        г) водневий       д) металічний

5.18 Вкажіть, до якого елемента зміщені спільні електронні пари в молекулі Al2O3
        а) до Алюмінію, оскільки його електронегативність вища, ніж в Оксигену
        б) до Алюмінію, оскільки його електронегативність нижча, ніж в Оксигену
        в) до Оксигену, оскільки його електронегативність вища, ніж в Алюмінію
        г) до Оксигену, оскільки його електронегативність нижча, ніж в Алюмінію

5.19 Вкажіть молекулу, між атомами якої існує неполярний ковалентний зв'язок:
        а) Cl2O            б) H2S          в) N2           г) NH3            д) HBr

5.20 Вкажіть пару елементів, що утворюють сполуку, в якій йонний тип зв’язку
        виявляється найсильніше:
        а) O, F             б) Cs, F       в) К, S          г) Сs, I          д) Н,С

5.21 Вкажіть молекулу, хімічний зв'язок між атомами в якій найбільш полярний:
        а) РН3              б) НСІ        в) Н2S          г) Н2Те          д) СН4

5.22 Вкажіть групу атомів, які можуть утворювати лише позитивно заряджені
        йони:
        а) K, Na, S       б) K, Na, Mg        в) Cl, K, Na         г) Н, Сl, Br          д) S, Zn, O

5.23 Вкажіть тип зв’язку в речовині, формула якої СаF2:
        а) неполярний ковалентний        б) йонний           г) полярний ковалентний
        г) водневий                                    д) металічний

5.24 Вкажіть, на який йон перетворюється атом Брому під час взаємодії з атомом
        Натрію:
        а) Br-                   б) Br+                        в) Br2-            г) Br2+           д) Br 3-


5.25 Вкажіть пару елементів, які утворюють сполуку з йонним зв’язком:
        а) Li i Mg           б) С і N          в) С і Р         г) Na i F          д) O, F

5.26 Вкажіть речовину, в якій найбільше виражена полярність зв’язку:
        а) H2S                б) НСІ            в) СІ2                   г) РН3             д) N2

5.27 Вкажіть групу атомів, які можуть утворювати лише негативно заряджені
        йони:
        а) Na, Cl, Br      б) S, Br, F      в) S, Na, F      г) Р, І, К        д) Al, Zn, S

5.28 Вкажіть молекулу, хімічний зв'язок між атомами в якій є найбільш полярним:
        а) СН4                б) NH3           в) Br2                      г) N2              д) СІ2

5.29 Вкажіть пару елементів, які виявляють максимальну схильність до утворення
        сполуки з йонним типом зв’язку:
        а) Н, СІ             б) Na, CI        в) Na, H          г) СІ, Zn        д) Fe, O

5.30 Вкажіть спільне в будові атома Неону та йона О2-:
        а) кількість протонів
        б) загальна кількість електронів і протонів
        в) кількість нейтронів
        г) загальна кількість електронів
        д) кількість електронів і кількість нейтронів.

 Другий рівень
5.62 Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків
        у молекулі амоніаку:
        а) 8                 б) 6            в) 10             г) 4            д)12

5.63 Вкажіть валентність і ступінь окиснення Нітрогену в йоні амонію NH4+:
        а) ІV;-4        б) ІІІ;-4      в) ІІІ;-3        г) ІV;-3      д) ІІІ;-2

5.64 Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків
        у молекулі етану:
        а) 12             б) 14          в) 10           г) 16          д) 8

5.65 Вкажіть формулу неполярної молекули:
        а) НІ             б) РН3       в) СF4             г) Н2О       д) НСІ

5.66 Вкажіть кількість спільних ковалентних пар у молекулі азоту:
        а) 1               б) 4            в) 2             г) 3            д) 5

5.67 Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків
        у молекулі СО2:
         а) 8             б) 6             в) 4             г) 2            д) 3

  5.68 Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків
        у молекулі метану:
        а) 2              б) 6              в) 8            г) 4             д) 10

5.69 Вкажіть кількість р – електронів, які беруть участь в утворенні хімічних
        зв’язків у молекулі азоту:
        а) 6              б) 3              в) 4            г) 8             д) 2

5.70 Вкажіть, як змінюється полярність зв’язків у молекулах сполук у ряду              
         РН3 – Н2SНСІ:
        а) збільшується
        б) зменшується
        в) не змінюється
        г) спочатку збільшується, а потім зменшується
        д) спочатку зменшується, а потім збільшується

5.71 Вкажіть кількість ковалентних зв’язків у молекулі фосфор(V) оксиду:
        а) 5              б) 10             в) 6             г) 4              д) 7

5.72 Вкажіть кількість ковалентних зв’язків у молекулі силану SiH4:
        а) 5              б) 10             в) 6             г) 4              д) 2

5.73 Вкажіть кількість йонних зв’язків у молекулі натрій гідросульфату:
        а) 2              б) 1               в) 3             г) 4              д) 5

5.74 Вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулі силіцій (ІV) оксиду:
        а) 4              б) 2               в) 6             г) 5              д) 1 Розчини. Теорія електролітичної дисоціації. Гідроліз солей           
                                                          Перший рівень
7.1 Вкажіть, які типи хімічних зв’язків є в речовинах, що належать до
      електролітів:
      а) лише неполярні ковалентні
      б)йонні й полярні ковалентні
      в) неполярні ковалентні й полярні ковалентні
      г) лише полярні ковалентні
      д) лише йонні

7.2 Вкажіть назву речовини, яка належить до неелектролітів:
      а) калій карбонат                б) натрій хлорид              в) ферум(ІІІ) хлорид
      г) гліцерин                           д) барій нітрат

7.3 Вкажіть формулу речовини, яка є сильним електролітом:
      а) Н2СО3               б) НNO3                     в) HNO2           г) Mg(OH)2          д) Н2S

  7.4 Вкажіть формулу речовини, яка є слабким електролітом:
      а) NaOH               б) НСІ                 в) НМnO4                     г) Н2SiO3     д) СuCI2

7.5 Вкажіть формулу речовини, яка є сильним електролітом:
      а) СН3СООН        б) Н2SO3             в) H2S             г) H2SO4              д) Al(OH)3
 7.6 Вкажіть групу, в якій усі сполуки належать до електролітів:
      а) СuCl2, Cu(OH)2, Fe(OH)3                           б) Ba(OH)2, BaCl2,HCI
      в) BaSo4, CuO, CuCI2                                            г) Al(OH)3,KOH, NaOH
      д) MgSO4, MgO, MgCl2

7.7 Вкажіть формулу речовини, яка є слабким електролітом:
      а) HNO3                   б) HCIO4                     в) Н2SO3                г) HBr          д) HCI

7.8 Вкажіть назву речовини, яка належить до неелектролітів:
      а) ацетон        б) магній хлорид        в) магній сульфат         г) натрій гідроксид
      д) алюміній сульфат

7.9 Вкажіть формулу електроліту, який дисоціює ступінчасто:
      а) Н2SO3         б) K2SO3           в) K2SO4                 г) MgSO4          д) Cu(NO3)2

7.10 Вкажіть формулу речовини, яка є сильним електролітом:
        а) Н2S            б) H2SiO3          в) Al(OH)3           г) HBr         д) NH4OH

7.11 Які позитивно заряджені йони містять в розчині хлороводню:
        а) ОН -          б)Н-                   в) СІ-                г)Н+            д) СІ+ 

7.12 Вкажіть формулу речовини, яка є сильним  електролітом: 
        а) H2S           б) Zn(OH)2             в) Ba(OH)2       г)BaSO4      д) Ag3PO4

7.13 Вкажіть назву речовини, яка належить до неелектролітів:
        а) етиловий спирт            б) калій хлорид             в) натрій гідроксид
        г) цинк хлорид                 д) нітритна кислота                                      
 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Виховні години

« Твоє здоров’я у твоїх руках». Ведучий 1.  Хіба над нами не склепіння неба,         Хіба навколо це не білий світ? Питаю вас: що ...