субота, 18 квітня 2020 р.

біо фото 1к пр р

Робочий зошит для лабораторних
та практичних робіт

ЛАБОТАТОРНА РОБОТА №1
Тема: Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей.
Мета: ознайомитися з методами ідентифікації деяких органічних речовин, що входять до складу живих організмів, та властивостями цих речовин.
Обладнання: олія, 0,1%-й розчин крохмалю, бульба картоплі, пробірки, піпетки, воронка, вода, очищений гас чи бензин (інші розчинники), розчин Люголя або спиртовий розчин йоду.
Хід роботи
Завдання 1. Визначення наявності крохмалю в бульбах картоплі.
1. Розріжте бульбу картоплі.
2. Зі свіжозрізаної поверхні візьміть скальпелем невелику кількість мутної рідини, що виступила, помістіть її в краплю води на предметне скло та накрийте покривним склом.
3. Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа. Замалюйте прості, складні та напівскладні зерна крохмалю.
Завдання 2. Якісна реакція на крохмаль.
1. Налийте у пробірку 2мл розчину крохмалю й додайте кілька крапель розчину Люголя або спиртового розчину йоду. Що спостерігаєте?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Нагрійте суміш у пробірці на водяній бані чи у посудині з гарячою водою. Підвищена температура руйнує сполуку йоду з крохмалем. Що спостерігаєте? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Вивчення фізичних властивостей жирів.
1. У дві пробірки помістіть по 0,5 мл олії. В одну пробірку додайте 5 мл води, а в другу - 5 мл очищеного гасу чи бензину. Вміст пробірок перемішайте або енергійно струсіть. Через хвилину подивіться результат. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок: вкажіть, з якими способами ідентифікації органічних речовин ознайомилися та які властивості досліджуваних речовин спостерігали. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2.
Тема: Вивчення властивостей ферментів
Мета роботи: вивчення каталітичної функції ферментів і виявлення сутності денатурації.
Обладнання: 5%-ний розчин Н2О2, піпетка, бульби сирої і вареної картоплі, пробірки, тліюча скіпка.
До відома!
1. Властивості ферментів. Не діють ( у більшості випадків ) при температурі вище 70-800С. При температурі нижче 00 С ферменти втрачають активність, але не руйнуються. Оптимальна дія ферментів при температурі 35-40 С0.
2. На активність ферментів впливає кислотність середовища (рН).
3. Ферменти мають специфічну дію - каталізують лише одну чи декілька хімічних реакцій.
4. Білок - фермент каталаза є в кожній рослинній і тваринній клітині. 8
5. Розщеплюючи пероксид гідрогену (пероксид водню), каталаза відіграє захисну роль, знешкоджуючи отруйну речовину (Н2О2), яка безперервно утворюється в рослинних клітинах у процесі їх життєдіяльності.
Хід роботи
1.Помістіть у першу пробірку кілька кусочків сирої картоплі, у другу - стільки ж вареної. В обидві пробірки долийте по 5 мл пероксиду гідрогену(Н2О2).
Що спостерігаєте ?
У першій пробірці_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У другій пробірці:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Дослідіть газ, що виділяється, за допомогою тліючої скіпки. Що спостерігаєте?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок : 1. За яких умов ферменти найактивніші і чому?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Як впливає теплова обробка і низька температура на активність ферментів____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Пригадайте: за яких умов діють ферменти травних залоз людини ( птіалін, амілаза, мальтаза, пепсин, трипсин, ліпаза)?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Практична робота №1
Тема: Розв’язування елементарних задач з транскрипції і реплікації
Мета роботи: сформувати практичні уміння і навички розв'язування задач і вправ з молекулярної біології.
I. Будова білків
Для розв'язування задач необхідно знати:
1. L - довжина однієї амінокислоти - 0,35 нм ;
2. М - середня молекулярна маса амінокислоти - 100 Дальтон
3. При розщепленні і окисненні 1г жиру виділяється - 38,9 кДж
4. При розщепленні і окисненні 1г білка виділяється - 17,2 кДж
5. При розщепленні і окисненні 1г вуглеводу виділяється - 17,6кДж
6. Інтрони - неінформативні ділянки гена
Задача 1. Молекулярна маса одного з білків 33000 Да. Скільки амінокислотних залишків у цій молекулі?
Розв’язування:
Дано:
М (амінокислоти) =
М (білка) =
n - (амінокислотних залиш.) = ?
Відповідь : ___________________________________________ (330)
Задача 2. Молекулярна маса каталази 224000 Дальтон. Яка довжина первинної структури цього білка? (784 нм)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3. Інтрони - неінформативні ділянки гена. Яка кількість нуклеотидів міститься в ланцюжку ДНК , що кодує поліпептид з 250 амінокислот, якщо 25% триплетів входять до складу інтронів.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(1000 нуклеотидів)
Задача 4. Молекула ДНК вірусу тютюнової мозаїки складається з 6500 нуклеотидів. Молекула одного з білків вірусу складається з 158 амінокислот. Визначте : а) довжину гена , який містить інформацію про структуру цього білка. (161 нм)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
б) скільки видів білка закодовано в РНК вірусу? (13)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5. Молекулярна маса білка 9000. Визначте довжину гена, який кодує цей білок, якщо молекулярна маса амінокислоти - 100.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(91,8 нм)

Дати відповіді на запитання:
1. Які амінокислоти відносяться до незамінних? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
Тема: Будова клітин прокаріотів та еукаріотів.
Мета роботи: розглянувши будову клітин прокаріот і еукаріот, знайти риси подібності і відмінності між ними.
Обладнання: препарати рослин, тварин і бактерій, таблиці, мікроскопи.
До відома! 1. Клітини, з яких складаються живі організми, не є тотожними й ідентичними, однак усі вони побудовані за єдиним принципом ( зовнішня клітинна мембрана, цитоплазма) і мають багато загальних ознак.
2. Клітини - індивідууми універсальні.
3. Клітини багатоклітинних організмів спеціалізовані на виконання певних функцій.
Хід роботи
Завдання 1
1. Розгляньте водорості в пробірках і зверніть увагу на характерне синьо - зелене забарвлення.
2. Покладіть небагато слані водорості на предметне скло в краплю води, прикрийте покривним склом і розгляньте при малому збільшенні.
3. Зверніть увагу на нитки, що складаються з довгого ряду вузьких синьо-зелених клітин. Замалюйте ці нитки.
4. Розгляньте водорості при великому збільшенні мікроскопа, зверніть увагу на відсутність у клітинах ядра і хлоропластів (хлорофіл не зосереджений у хлоропластах, а розкиданий у вигляді дрібних зерен у цитоплазмі).
5. Розгляньте під мікроскопом бактеріальну клітину. Замалюйте її і підпишіть.
6. Розгляньте під мікроскопом готові препарати рослинної і тваринної клітини. Замалюйте їх і підпишіть.
Висновок : Заповніть таблицю. Вкажіть, у яких клітинах зустрічається кожна з названих нижче структур - у тварин, у рослин, у прокаріот (є - нема).
 Структури Клітини    
Еукаріоти   Прокаріоти    
Рослинні  Тваринні       
Рибосоми     
ЕПС    
Клітинна стінка    
Комплекс Гольджі    
Лізосоми    
Вакуолі    
Війки, джгутики    
Ядро    
Нуклеоїд    
ДНК    
Мітохондрії    
Пластиди  

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
Тема: Вивчення будови одномембранних органел.
Мета: ознайомитись з будовою одно мембранних органел у клітинах тварин і рослин.
Обладнання: мікроскоп, цибуля ріпчаста, препарувальний набір, піпетки, предметні та накривні скельця,розчин йодиду калію.
Хід роботи
Завдання 1.
1.1 Підготуйте мікроскоп до роботи.
1.2 Приготуйте тимчасовий препарат інфузорії – туфельки.
1.3 При великому збільшенні мікроскопа знайдіть та роздивіться скоротливі та травні вакуолі.
1.4 Порівняйте клітини, побачені вами у полі зору мікроскопа, із зображеннями на таблиці.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2
2.1Розгляньте електронно-мікроскопічні фотографії тваринних і рослинних клітин.
2.2Визначте які з одно мембранних органел помітні.

2.3 Охарактеризуйте ці органели, заповнивши таблицю за зразком:

                                    Органела Будова Функції У клітинах яких організмів трапляються

ЕПС
Комплекс Гольджі
Лізосоми
Вакуолі
Пероксисоми

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
Тема: Вивчення будови двомембранних органел.
Мета: ознайомитись з різноманітністю двомембранних органел.
Обладнання: мікроскоп, елодея, традесканція,стиглі плоди горобини, шипшини, перцю, моркви, таблиці, підручник.
Хід роботи
Завдання 1.
1.1Витримайте елодею у теплій воді, протягом 30 хв при яскравому світлі.
1.2 Виговте тимчасовий мікроскопічний препарат: відокремте листок елодеї, помістіть його на скелетне скло у краплину води. Додайте водний розчин йоду з йодидом калію та накрийти листок елодеї накривним скельцем.
1.3 Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа. Зверніть увагу на колір і форму хлоропластів у клітинах.
1.4 Замалюйте одну клітину листка елодеї з хлоропластами.


1.5 Підпишіть на малюнку структури клітини, які ви помітили за допомогою мікроскопа.Завдання 2.
Охарактеризуйте будову та функції мітохондрій.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок
Охарактеризуйте типи пластид
Пластиди

Особливості будови

Функції

Хлоропласти

Лейкопласти

Хромопласти


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6
Тема: Рух цитоплазми в клітинах рослин.
Мета: ознайомитись з властивостями цитоплазми в живих клытинах.
Обладнання: світлові мікроскопи, предметні і накривні скельця, пінцети, препарувальні голки, фільтрувальний папір, дистильована вода, розчин хлориду натрію, листок елодеї.
Хід роботи
Завдання 1.
Перед початком роботи кілька хвилин витримайти елодею на сонячному світлі за кімнатної температури.
Підготуйте мікроскоп до роботи
Виготовте тимчасовий мікропрепарат живих клітин елодеї, помістіть їх у краплину води на предметне скло і накрийте накривним скельцем.
Розгляньте препарат на малому збільшенні, виберіть ділянку із живими клітинами. При великому збільшенні простежти за рухом цитоплазми і хлоропластів.

Завдання 2.
Що таке цитоплазма?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Який склад і функції цитозолю?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:
Що таке клітинні включення?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Яка їх роль у клітині?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7
Тема: Будова хромосом
Мета: вивчити будову хромосом, розрізняти їх структурні компоненти на схемах, мікрофотографіях
Обладнання: мікроскоп, постійні мікропрепарати хромосом, малюнки та електронні знімки хромосом.
Хід роботи
Завдання 1.
1.1Підготуйте мікроскоп до роботи.
1.2 При малому збільшенні на постійному мікропрепараті знайдіть клітини слинних залоз мотиля.
1.3 При великому збільшенні розгляньте велетенські хромосоми з клітин слинних залоз. (У мотиля 8 хромосом, але вони мають вигляд 4, тому що зєднанні попарно ).
Завдання 2.
2.1 Вивчення будови хромосом.
2.2. Візьміть постійний препарат і роздивіться ядра клітин.
2.3 Переведіть мікроскоп на велике збільшення і розгляньте хромосоми та прозору каріоплазму.
2.4. На найкоротшій хромосомі знайдіть ядерце.
2.5. Замалюйте будову хромосоми й позначте її частини.

Висновок: 1. Яке біологічне значення хромосом? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. До яких наслідків призводить зміна числа хромосом у людини? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Як відрізняються між собою чоловічі та жіночі хромосоми? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8
Тема: Мітотичний поділ клітин
Мета: навчитись спостерігати за процесами життєдіяльності клітин, навчитись розпізнавати фази мітотичного поділу клітин.
Обладнання: мікроскоп, готові мікропрепарати мітотичного поділу клітин корінця цибулі, схематична таблиця мітозу.
Хід роботи
Завдання 1.
1.1 Підготуйте мікроскоп до роботи.
1.2При малому збільшенні мікроскопа знайдіть на мікропрепараті корінця кореневий чохлик, зони поділу і розтягнення.
1.3 При великому збільшенні мікроскопа знайдіть у зоні поділу клітини на стадіях інтерфази (прямокутні, оточені товстою клітиноюстінкою) профази (у центральній частині помітні хромосоми), метафази (помітне веретено поділу, хромосоми у центральній частині складаються з 2 хроматид), анафази (хромосоми розташовані на полюсах клітини), телофази (хромосоми розкручуються, зявляється ядерна оболонка і перегородка між дочірніми клітинами.)
1.4 Порівняйте побачене з мікрофотографіями різних стадій мітотичного поділу.
Завдання 2. Вивчення процесу мітотичного поділу клітин.
2.1 Знайдіть клітину на стадії інтерфази, замалюйте та підпишіть.
2.3 Роздивіться клітини, що діляться. Замалюйте клітини у всіх фазах мітозу: профазі, метафазі, анафазі, телофазі. Запам'ятайте особливості кожної фази.
Висновок: за якими ознаками можна розрізнити фази мітозу ?
Профаза __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Метафаза _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Анафаза _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телофаза ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9
Тема: Будова тканин і тканин рослинного організму.
Мета: ознайомитися з особливостями будови різних типів тканин рослин, звернути увагу на відповідність їхньої будови з виконуваним функціям.
Обладнання: мікроскоп, постійні мікропрепарати тканин рослин, фотографії та малюнки.
Хід роботи
Завдання 1. Тканини рослин.
Розгляньте під мікроскопом мікропрепарати різних типів тканин рослин (при необхідності скористайтеся малюнками). Заповніть таблицю.

Назва тканини  Особливості будови Функції Графічне зображення

Твірна

Основна

Провідна

Покривна

Механічна

Завдання 2. Розгляньте та замалюйте в зошит рослинний організм та позначте його будову.
Висновок: поміркуйте, яку роль у житті рослин відіграють пахучі та пластичні речовини (ефірні олії, бальзами смоли)? Відповідь обґрунтуйте.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10
Тема: Будова тканин тваринного організму.
Мета: : ознайомитися з особливостями будови різних типів тканин тварин, звернути увагу на відповідність їхньої будови з виконуваним функціям.

Обладнання: мікроскоп, постійні мікропрепарати тканин тварин, фотографії та малюнки.
Хід роботи
Завдання 1. Розгляньте мікропрепарати тканин тваринного організму (при необхідності скористайтеся малюнками). Заповніть таблицю.


Назва тканини  Особливості будови Функції Графічне зображення

Епітеліальна

М’язо

Сполучна

Нервова

Висновок: 1. Пояснити причини відмінностей у будові тканин рослин та тварин. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Що вивчає гістологія? Перспективи її розвитку у сучасних умовах. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Немає коментарів:

Дописати коментар

Виховні години

« Твоє здоров’я у твоїх руках». Ведучий 1.  Хіба над нами не склепіння неба,         Хіба навколо це не білий світ? Питаю вас: що ...