субота, 18 квітня 2020 р.

хім флор 1к пр р

«____» _________ 20___
Тема: виготовлення моделей молекул парафінів
Мета: навчитися виготовляти моделі ізомерів алканів, закріпити знання про просторову будову насичених вуглеводнів.
Обладнання: набір «Моделі молекул»
Хід роботи
1. Зберіть кулестрижневу модель молекул метану, етану, бутану, 2-метилпропану та заповніть таблицю.
метан
етан
бутан
2-метилпропан

Назва алкану
Молекулярна формула речовини
Структурна формула речовини
Розгорнута
Напіврозгорнута
МетанЕтанБутан2-Метил-пропан
2. Дайте відповіді на запитання.
1. Напишіть, яку просторову форму має молекула:
метану___________________________________________________________________________
етану____________________________________________________________________________
бутану___________________________________________________________________________
2. У чому полягає подібність просторової будови молекул бутану та 2-метилпропану? _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Чим відрізняються просторові будови молекул бутану та
 2-метилпропану? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Висновок
Значення моделювання в органічній хімії полягає в ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _________

«____» _________ 20___                                                                          
Тема: ознайомлення зі зразками нафтопродуктів.
Мета: ознайомитися зі зразками нафтопродуктів; порівняти їхні властивості.
Обладнання та реактиви: колекція продуктів нафтопереробки, довідник.
Хід роботи
З правилами БЖД ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати ___________________________
1.Розгляньте колекцію продуктів нафтопереробки і випишіть їх назви:
Продукти прямої перегонки: _______________________________________________________
Продукти вторинної переробки: ____________________________________________________
Продукти переробки мазуту:________________________________________________________
 2.Розгляньте видані вам і заповніть таблицю:

Ознаки порівняння
 Бензин
 Гас
 Мазут
 Вазелін
Формули компонентів фракції
Зовнішній вигляд
Колір
Запах
Температура кипіння
Розчинність у воді
Галузі застосування
Висновок: Фізичні властивості нафтових фракцій залежать від ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Різні сорти бензину відрізняються один від одного ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ________


«____» _________ 20___                                                                          
Тема: ознайомлення зі зразками продуктів коксування вугілля та  різних видів палива.
Мета: ознайомитися зі зразками продуктів коксування вугілля та різних видів палива; порівняти їхні властивості.
Обладнання та реактиви: колекція продуктів коксування вугілля та різних видів палива.
Хід роботи
З правилами БЖД ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати ____________________
І.Розгляньте колекцію продуктів коксування кам’яного вугілля і визначте для кожного: агрегатний стан, зовнішній вигляд, колір, запах, розчинність у воді.
Результати запишіть у таблицю
Кам’яне вугілля
Ознаки порівняння
Коксовий газ
Кокс
Кам’яновугільна смола
Формули компонентівЗовнішній виглядКолірЗапахРозчинність у водіГалузі застосування
ІІ. Розгляньте колекцію зразків палива і визначте для кожного: агрегатний стан, зовнішній вигляд, температуру займання та теплоту згоряння (за довідником).
Результати спостережень запишіть у таблицю.
Ознаки порівняння
Назва палива
Агрегатний стан
Зовнішній вигляд
Температура займання
Теплота згоряння
Шкідливі продукти згоряння
Кам’яне вугілля

Буре вугілля

Торф

Нафта

Природний газ


Висновок: Поясніть взаємозв’язок між хімічним складом, фізичними властивостями та галуззю застосування продуктів коксування _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _________«____» _________ 20___                                                                          
Тема: ознайомлення зі зразками каучуків.
Мета: ознайомитись з колекцією каучуків і виробів з них; з'ясувати склад зразків і встановити властивості, які забезпечують використання кожного з них у тій чи іншій галузі
Обладнання та реактиви: колекція каучуків, довідник.
Хід роботи
З правилами БЖД ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати ___________________
Розгляньте колекцію та ознайомтесь із зовнішнім виглядом та властивостями  каучуків
Результати досліджень оформіть у робочих зошитах у вигляді таблиці.
Характеристика зразків каучуків
Назва
Хімічна
формула
Зовнішній
Властивості
ВикористанняВисновок: Загальні властивості каучуків _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Каучуки відрізняються _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка _______
 «____» _________ 20___                                                                         
Тема: ознайомлення зі зразками пластмас.
Мета: ознайомитись з колекцією пластмас і виробів з них; з'ясувати склад зразків і встановити властивості, які забезпечують використання кожної з них у тій чи іншій галузі
Обладнання та реактиви: колекція пластмас, довідник.

Хід роботи
З правилами БЖД ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати ___________________
Розгляньте колекцію та ознайомтесь із зовнішнім виглядом та властивостями  пластмас
Результати досліджень оформіть у робочих зошитах у вигляді таблиці.

Зразки пластмас

Назва
Хімічна формула
Зовнішній вигляд
Застосування
Властивості, що зумовлюють застосування
Висновок Загальні властивості пластмас __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Пластмаси відрізняються __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______
«____» _________ 20___                                                                          

Тема: ознайомлення зі зразками натуральних, штучних і синтетичних волокон.
Мета: Ознайомитись зі зразками натуральних, штучних і синтетичних волокон та дослідити відношення до горіння
Обладнання та реактиви: зразки волокон, пінцет, сірники.

Хід роботи
З правилами БЖД ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати ____________________________
Уважно розгляньте видані вам зразки волокон і тканин. Перевірте їх еластичність, визначте колір, блиск. Затисніть невеличкий шматочок волокна в пінцеті чи тримачі для пробірок і підпаліть. Зверніть увагу на швидкість спалахування, характер горіння, запах продуктів горіння та залишок після припинення горіння.
Результати дослідження оформіть у вигляді таблиці

Характеристика волокон

Назва
Зовнішній вигляд
Тип волокна
Характер горіння
Використання


Висновок: Загальні властивості волокон __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Волокна відрізняються __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______
«____» _________ 20___                                                                          


Тема: ознайомлення зі змістом етикеток до харчових продуктів
Мета: ознайомитися з інформацією, що міститься на етикетках до харчових продуктів.
Обладнання: етикетки до харчових продуктів, або їх фотографії у додатку1.
Хід роботи
З правилами БЖД ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати _____________________

Ознайомтеся з однією із етикеток до харчових продуктів, заповніть таблицю.
Етикетка до харчового продукту ___________________________
                                                                                              (назва харчового продукту)

Інформація на етикетці
Показники
Вплив на організм людини
Вміст у харчовому продукті: білків
жирів
вуглеводів
вітамінів


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Хімічний склад


Харчові добавки


Е-числа


Термін придатностіСпосіб зберіганняВиробникЗробіть висновок:
Етикетки до харчових продуктів необхідні для _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Оцінка _______

«____» _________ 20___                                                                          
Тема: ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів побутової хімії
Мета: дослідити зміст інструкцій до товарів побутової хімії.
Обладнання: етикетки з інструкціями до товарів побутової хімії, або їх фотографії у додатку2.
Хід роботи
З правилами БЖД ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати ____________________
ознайомтеся з однією з інструкцій до товарів побутової хімії, заповніть таблицю.
Етикетка до продукту  побутової хімії ______________________________________________
                                                                                              (назва продукту)
Розділ інструкції
Короткий зміст розділу
Рейтинг значущості для споживача (за 5-бальною шкалою)
Розділи інструкції, інформацією яких , я користуюся (+)
Повна назва засобуСпосіб застосуванняЗастереження (безпека)СкладДата випускуВиробникЗробіть висновок: Інструкції до товарів побутової хімії необхідні для_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______
 «____» _________ 20___
Тема: порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів
Мета: виявити відмінності між властивостями господарського мила і прального порошку.
Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, індикаторний папірець, розчини прального порошку, господарського мила, тверда вода, універсальний індикаторний папірець.

Хід роботи
З правилами БЖД ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати __________
І. Виявлення середовища розчину мила та синтетичного мийного засобу.
Що робили
Що спостерігали
Нанесіть на індикаторний папірець по 1 краплі розчинів мила та прального порошку
Мило_______________________
Пральний порошок____________
____________________________
Висновки
____________________________
____________________________


ІІ Порівняння піноутворення мила і синтетичних мийних засобів у твердій воді.
Що робили
Що спостерігали
Візьміть дві пробірки. Налийте в кожну по 3-4 мл твердої води. У пробірку № 1 додайте 5 крапель розчину мила, у пробірку № 2 — 5 крапель розчину прального порошку. Вміст пробірок збовтайте. Зверніть увагу на кількість піни
Мило_______________________
Пральний порошок____________
____________________________
Висновки
____________________________
____________________________

Висновок: У твердій воді доцільно використовувати ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


Оцінка _______
«____» _________ 20___
Тема: Видалення забруднень органічного походження із поверхні тканини
Мета: дослідним шляхом підтвердити набуті знання про видалення забруднення різного походження з поверхні тканини.
Обладнання та реактиви: шматки тканини з плямами олійної фарби, олії, іржі, соку або трави, розчинники: бензин, вода, етанол, розчин щавлевої кислоти.

Хід роботи
З правилами БЖД ознайомлений(а) і зобов’язуюсь виконувати ____________________________

Вид плями

Спосіб
видалення
Олійна фарба
Олія
Іржа
Сік
Вода холодна
Вода гаряча
Бензин
Етанол
Розчин щавлевої кислоти
Висновок.
Плями, утворені жирами, найкраще видаляються
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Плями, утворені олійною фарбою, найкраще видаляються
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Забруднення, утворені іржею, найкраще видаляються
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Плями, утворені фруктовим соком або травою, найкраще видаляються_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Додаткове завдання
Для виведення застарілої плями із чаю використовують розчин щавлевої кислоти масою 3 г на склянку води. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в такому розчині.Оцінка _______
Додаток 3Способи виведення плям
Характер забруднення
Рекомендації з видалення
Чорнило
1. Забруднену ділянку тканини ретельно протерти чистою ганчіркою, змоченою спиртом (етанолом).
2. Тканину з плямою потримати в гліцеролі майже 1 год., а потім прополоскати в теплій злегка підсоленій воді. Якщо сліди залишилися, випрати річ у теплій мильній воді.
3. Протерти пляму ватою (замінювати в міру забруднення), змоченою в суміші однакових кількостей гліцеролу й етанолу, а потім тканину промити водою.


Спиртові й нітроцелюлозні лаки
Протерти ватою, змоченою в спирті (етанолі).
Жири, масла
1. На виріб покласти шматочок білої бавовняної тканини або складений у кілька разів фільтрувальний папір, а забруднену ділянку тканини протерти зі зворотного боку круговими рухами (від периферії до центру) ватою, змоченою в бензині.
2. Протерти забруднену ділянку тканини ватою, і змоченою теплим розчином суміші нашатирного спирту (водного розчину амоніаку з масовою часткою розчиненої речовини 10%) і мийного засобу (одна чайна ложка на півсклянки теплої води). Потім виріб пропрасувати через чисту білу тканину.
3. Забруднену ділянку на шовковій тканині занурити на 5-10 хв. у розчин, що складається з половини столової ложки нашатирного спирту, столової ложки гліцеролу й столової ложки води. Потім виріб промити в теплій воді.
Кров
Не видаляти пляму гарячою водою, оскільки така вода закріплює забруднення! Випрати забруднену ділянку тканини в холодній воді, а потім у теплій (не вище 40 °С), користуючись універсальним мийним засобом або засобом із добавлянням ферментів.
Чай
1. Протерти забруднену ділянку ватою, змоченою в суміші з 2 чайних ложок гліцеролу й половини чайної ложки нашатирного спирту.
2. Обробити пляму, якщо вона свіжа, крутим окропом.
3. Для виведення застарілої плями використати розчин щавлевої (оксалатної) кислоти (2-3 г на склянку води): теплим розчином змочити пляму, а коли вона зникне, ретельно промити водою.
Какао
1. Тканину з плямою натягнути на глибоку тарілку або миску й поливати пляму холодною водою, у якій розбавлено небагато мила чи мийного засобу.
2. Застарілу пляму протерти теплим гліцеролом, потім промити водою.
Кава    1. Пляму намилити, злегка випрати, потім помістити в окріп і кип’ятити до зникнення плями.
2. Застарілу пляму змочити та протерти сумішшю з 1 чайної ложки гліцеролу, 1 чайної ложки води та декількох крапель нашатирного спирту, після зникнення плями промити гарячою водою.
Парафін
Покласти на забруднену ділянку тканини з обох боків кілька шарів промокального паперу й пропрасувати гарячою праскою — папір вбере розплавлений парафін.
Трава (зелень)
1. Плями на бавовняних, льняних і шовкових тканинах витримати в гарячій воді з додаванням кухонної солі (1 столова ложка на 1 склянку води); якщо сліди залишилися, випрати виріб з милом.
2. Якщо речі ще підлягають пранню, протерти пляму розчином кухонної солі, а потім спиртом.
3. Застарілу пляму на бавовняних і льняних тканинах обробити гарячим розчином щавлевої (оксолатної) кислоти (1 чайна ложка на 0,5 л гарячої води), потім річ ретельно прополоскати водою.
Іржа
1. Ділянку забрудненої тканини (льняної, бавовняної або шерстяної) покласти в емальований таз із розбавленим оцтом (2 столові ложки на 1 склянку води) і підігріти до 80-90 °С. Потім тканину промити в теплій воді, у яку додати нашатирний спирт (1 столова ложка на 2 л води).
2. З кольорових тканин краще всього виводити іржу лимонною кислотою.
3. Найпростіший спосіб позбутися плям іржі — за допомогою шматочка лимона. Загорнути його в марлю, прикласти до плями й провести кілька разі з протилежного боку тканини гарячою праскою. Цей спосіб застосовують для всіх видів тканин.
Фрукти, ягоди
Тканину з плямою розтягнути над тарілкою (мискою) і поливати окропом, доки пляма не зникне.
Косметичні засоби
1. Протерти пляму теплим гліцеролом або спиртом.
2. Обробити ділянку з плямою уайт-спіритом або бензином, «ореол» змити розбавленим оцтом чи теплим гліцеролом, а потім промити водою.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Виховні години

« Твоє здоров’я у твоїх руках». Ведучий 1.  Хіба над нами не склепіння неба,         Хіба навколо це не білий світ? Питаю вас: що ...